engorge sözlük anlamı nedir?

Sözlükte engorge kelimesinin manası:

  1. Tıkınmak, yutmak, tıkamak, fazla doldurmak
  2. Tıkanmak, kan hucum etmek
  3. Oburca yemek, informal silip süpürmek, yutmak, tıka basa yemek

engorge ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları