Enikleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Enikleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enikleme" ne demek?

 1. Eniklemek işi.

 2. Kedi ve köpeklerde doğurma.

Enikleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Steril Eozinofilik Püstülozis: Köpek, kedi ve atlarda gövde ve baş bölgesinde, deride birçok odakta, aniden gelişen kaşıntılı, kızartılı, aseptik irinli kabartılar, alopesi ve foliküllerin çevresinde eozinofilik infiltrasyonuyla belirgin akut deri yangısı. Köpeklerde nedeni bilinmez ve kanda eozinofiliyle seyreder. Kedi ve atlarda ise sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. devamı...
 • Steril Eozinofilik Folikülitis: Köpek, kedi, inek ve atlarda ender olarak görülen, deride kaşıntısız, kabuklu kabartı, deri döküntüsü ve foliküllerin etrafında eozinofil lökosit infiltrasyonuyla belirgin yangısal reaksiyon. Köpeklerde sivrisinek ısırıklarına, kedi ve atlarda ise, atopi, yiyecek alerjisi, onkoserkiyazis, sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. devamı...
 • Toxascaris Leonina: Kedi ve köpeklerde bağırsaklara yerleşen askarit nematod türü. devamı...
 • Brucella Canis: Kedi ve köpeklerde brusellozise neden olan hastalık etkeni. devamı...
 • çift Taraflı Bakışımlı Alopesi: Metabolik bozukluklara ve iç salgı bezi bozukluklarına bağlı olarak oluşan, çift taraflı, bakışımlı, kedi ve köpeklerde görülen kıl dökülmesi. devamı...
 • Piperasetazin: Özellikleri ve etkileri klorpromazine benzeyen, başlıca kedi ve köpeklerde yatıştırıcı, nöroleptik, kusma kesici ve kaşıntı giderici olarak kullanılan ilaç. devamı...
 • Uncinaria Stenocephala: Genellikle köpeklerde parazitlenen, ancak köpekler dışında tilki, kedi ve diğer etçillerde de parazitlenen kancalı kurt türü. devamı...
 • Lösemoid Reaksiyon: Lösemiye benzer perifer kan değişimleri. Genellikle hemolizis, şiddetli yerel enfeksiyon ve fokal nekrozlu metastatik kanser olgularında çoğunlukla kedi ve köpeklerde görülür. devamı...
 • Kötücül Hipertermi: Halotan ve suksamethonium gibi ilaçların kullanımı ve kalıtımın etkisiyle ortaya çıkan, ateş, taşikardi, solunum güçlüğü, kaslarda sertlik ve ölümle belirgin, domuzlarda sıklıkla, kedi ve köpeklerde ender olarak görülen bir çeşit stres sendromu. devamı...
 • Doğuştan Sağırlık: Doğum öncesi nedenlerden ileri gelen sağırlık. Duyu yeteneğinin doğuştan azlığı veya tamamen yokluğu. Genellikle koklea kanalının dejenerasyonu sonucu biçimlenir, kedi ve köpeklerde görülür. devamı...

Enikleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.