ens

  1. (Çoğ

  2. Var olma, soyut varlık kavramı


Yayımlandı

kategorisi