Ensefalomalasi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ensefalomalasi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ensefalomalasi" ne demek?

 1. Beyinde erime ve yumuşama.

 2. Civcivlerde E vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen, ataksi, başın geriye, öne ve bazen yana kıvrılması, dengesizlik, ayakların gerilip büzülmesi ve çoğu kez öldürücü sinirsel bozukluklarla belirgin hastalık.

Ensefalomalasi nedir? İlişkili sözcükler

 • Nigropallidal Ensefalomalasi: Atlarda çakırdikeni veya Rus peygamber çiçeği bitkisinin uzun süre tüketilmesi sonucu ortaya çıkan, beyinde pallidus ve gri maddede erimelerle belirgin patolojik değişim. devamı...
 • Aşı Sonrası Hepatitis: Atlarda en sıklıkla at ensefalomiyelitisine, seyrek olarak da diğer aşı uygulamalarını takiben oluşan klinik olarak sarılık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve sinirsel bozukluklarla, patolojik olarak da karaciğer nekrozları ve yangısıyla belirgin bozukluk, postvaksinel hepatitis. devamı...
 • Postmortem Ensefalomalasi: Ölüm sonrası ensefalomalasi. devamı...
 • Enzootik Kas Distrofisi: Kuzu, buzağı, tay ve oğlaklarda E vitamini ve selenyum yetersizliğine ilgili kalp kası veya iskelet kaslarında hiyalin dejenerasyonundan başlayıp Zenker nekrozuna ve kireçlenmeye kadar ilerleyen bozukluklarla belirgin beslenme hastalığı, nütrisyonel miyopati. Kuzularda beyaz kas hastalığı, katı kuzu hastalığı veya bükülmez kuzu hastalığı olarak da bilinir. devamı...
 • Sarkoidozis: İnsanlarda nedeni belirlenememiş, bütün vücudu etkileyen, düğümcüklerle belirgin, granülomlu bir hastalık. Epitelioid makrofajlardan ve az sayıda lenfositten oluşan granülomlar belirgindir. Atlarda kıl dökülmesi, kabuklanma ve pullanmayla belirgin deri yangısı, iştahsızlık, devamı...
 • ölüm Sonrası Ensefalomalasi: Ölümden sonra beyin ve omurilik dokularının, geçen süreyle orantılı olarak yumuşaması h devamı...
 • ödem Hastalığı: Sütten kesilen domuz yavrularında, Escherchia coli’nin, bağırsak florasında normal olarak bulunan suşuna bağlı, kısa seyirli ve ani ölümler veya sinirsel belirtilerle belirgin birçok yönlerden koyunların enterotoksemisine benzeyen ve rasyondaki karbonhidrat miktarının artırılmasıyla yakından ilişkili olarak ortaya çıkan hastalık, domuzların ödem hastalığı, Escherchia coli entereotoksemisi, bağırsak ödemi devamı...
 • şişkin Baş Sendromu: Özellikle 4-6 haftalık etlik piliçlerde olmak üzere damızlık ve yumurtacı tavuklarda da görülen, göz içi sinüslerinde şişkinlik, çene altı ödemi, başın bükülmesi, kasların kasılması ve inkoordinasyonlarla belirgin akut seyirli viral hastalık. devamı...
 • Mısır Sapı Hastalığı: Diplodia maydis adı verilen mantarla enfekte mısır saplarıyla beslenen hayvanlarda görülen ve sinirsel bulgularla belirgin hastalık. devamı...
 • Sfingomiyelinozis: İnsan, kedi, köpek ve farelerde, sfingomiyelinaz yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen lenfosit ve monositlerin vakuollü görünümüyle, klinik olarak da sinirsel belirtilerle belirgin, otozomal çekinik karakterde lizozomal bir depo hastalığı, Nieman-Pick hastalığı, lipit histiyositozis. devamı...

Ensefalomalasi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.