Entamoeba Gingivalis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Entamoeba Gingivalis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Entamoeba Gingivalis" ne demek?

 1. İnsanlarda ağızda yaşayan patojen olmayan protozoon türü, Entamoeba buccalis.

Entamoeba Gingivalis nedir? İlişkili sözcükler

 • Entamoeba Hartmanni: İnsanların bağırsaklarında yaşayan ve Entamoeba histolytica’ya oldukça benzeyen patojen olmayan protozoon türü. devamı...
 • Entamoeba Dispar: Görünüşte Entamoeba histolytica’ya oldukça benzeyen ancak patojen olmayan protozoon türü. devamı...
 • Entamoeba Coli: İnsanların bağırsaklarında oldukça yaygın olarak bulunan patojen olmayan protozoon türü. devamı...
 • Entamoeba Invadens: Entamoeba cinsi içersinde bulunan sürüngenlerin mide, onikiparmak bağırsağı, ileum, kolon ve karaciğerlerinde lezyonlara neden olan protozoon türü. devamı...
 • Dientamoeba: Trichomonadida takımında, Parabasalidea alt takımında bulunan insan ve kimi maymun türlerinin kalın bağırsaklarında bulunan, 4-8 kromatin granülünden oluşan bir endozom ve desmozomla bağlanmış iki çekirdeğin bulunmasıyla ayırt edilen, genellikle patojen olmayan veya hafif patojen olan küçük bir protozoon cinsi. devamı...
 • Entamoeba Buccalis: Entamoeba gingivalis. devamı...
 • Naegleria: Toprakta, suda ve lağımlarda serbest yaşayan insan ve hayvanlar için patojen bir amip cinsi, Dimastigamoeba. İnsanlarda ve diğer primatlarda en yaygın olarak bulunan ve birincil ameboik meningoensefalitis etkeni olan tür Naegleria fowleri’dir. devamı...
 • Amoebida: Lobosea sınıfında, Gymnamoebia alt sınıfında bulunan tatlı sularda yaşayan insan ve hayvanlarda parazitlenen bütün amipleri kapsayan, birçoğu patojen olmayan veya hafif patojen olan, tek bir çekirdek ve mitokondriaya sahip olan, kamçılı evresi bulunmayan, Tubulina, Thecina, Flabellina, Conopodina ve Acanthopodina takımlarını bünyesinde barındıran ameboyit protozoa takımı. devamı...
 • Tubulina: Gymnamoebia alt sınıfında, Amoebida takımında bulunan Amoeba ve Entamoeba cinslerini içeren dallanmış veya dallanmamış bir gövdeye sahip ameboyit protozoon alt takımı. devamı...
 • Trichomonas Tenax: İnsanların ve primatların ağzında özellikle dişlerin çevresindeki diş taşlarında, çürük dişerin boşluklarında ve periodontal hastalıklarla ilgili lezyonlarda ve tonsiller kriptlerde bulunan dört adet anteriyor kamçıya sahip kommensal bir protozoon, Tetratrichomonas buccalis. devamı...

Entamoeba Gingivalis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.