Enterobacteriaceae sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Enterobacteriaceae kelimesinin manası:

  1. Enterik gram negatif, fakültatif anaerop, insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunan, Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Providencia, Yersinia, Citrobacter cinsi bakterileri kapsayan çomak biçimli bir bakteri ailesi.

Enterobacteriaceae ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları