entomoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte entomoloji kelimesinin manası:

  1. Böcek bilimi.
  2. Böcek bilimi
  3. Bk. böcek bilimi
  4. Bk. böcekbilim.
  5. Zoolojinin böceklerle uğraşan bilim dalı, böcek bilimi.
  6. Böcek bilimi.

entomoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları