Enunciating ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Enunciating" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enunciating" ne demek?

 1. [enunciate] kesinlikle ifade etmek, söylemek, bildirmek, ilan etmek, ileri sürmek, iddia etmek
 2. Telaffuz ederek

Enunciating nedir? İlişkili sözcükler

 • Enunciate: Kesinlikle ifade etmek, söylemek, bildirmek, ilan etmek, ileri sürmek, iddia etmek Telaffuz etmek devamı...
 • Pronounce: Telaffuz etmek, söylemek, ilan etmek, duyurmak, bildirmek, ileri sürmek, fikrini söylemek Telaffuz etmek, söylemek devamı...
 • Affirm: Söylemek, ileri sürmek, iddia etmek, beyan etmek, bildirmek, doğrulamak, onaylamak Demek, söylemek, beyan etmek, iddia etmek devamı...
 • Assert: İspat ve iddia ile beyan etmek Üzerinde durmak, teyit etmek devamı...
 • Enounce: Açıkça belirtmek, ifade etmek, öne sürmek Resmen ilân etmek, beyan etmek, bildirmek devamı...
 • Declare: Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek, ilan etmek, bildirmek; fikrini belirtmek, deklarasyon yapmak; afişe etmek İlân etmek, beyan etmek, ifade etmek, ortadan söylemek, alenen söylemek devamı...
 • Enunciation: İfade, ilan, ileri sürme devamı...
 • Suggest: Önermek, teklif etmek, akla getirmek, tavsiye etmek, fikir vermek, telkin etmek, aşılamak, izlenimini uyandırmak, öne sürmek, ima etmek, sezdirmek Öne sürmek ileri sürmek devamı...
 • Publish: Yayımlamak, neşretmek Basıp yaymak, bastırmak devamı...
 • Enunciator: Açık seçik veya anlaşŸılır tarzda konuşŸan kimse; sunucu, anons yapan kimse, ilan eden kimse, deklare eden kimse devamı...

Enunciating ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.