Environmental Pollution ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Environmental Pollution" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Environmental Pollution" ne demek?

 1. Çevre kirliliği

Environmental Pollution nedir? İlişkili sözcükler

 • Environment Pollution: Çevre kirliliği devamı...
 • Pollution: Kirletme, kirlenme, bozulma, çevre kirliliğŸi, pislik devamı...
 • çevre Iktisadı: Çevre sorunlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının ve çevre kirliliğinin enaza indirgenmesi yollarının incelendiği bir iktisat alt bilim dalı. devamı...
 • Antipollution: Çevre kirlenmesine karşŸı, çevre kirliliğŸi karşŸıtı devamı...
 • Kirleten öder Ilkesi: Çevreyi kirletinin bunun bedelini ödemesi gerektiği, diğer bir deyişle çevre kirliliğinin denetim maliyetinin topluma ödettirilmesinden daha çok kirletenlere ödettirilmesini içselleştirilmesini ifade eden uluslararası çevre hukukunun bir ilkesi. devamı...
 • Nonpolluting: Çevre kirliliğŸine yol açmayan, doğŸayı kirletmeyen devamı...
 • çevre Felaketi: Çevre kirliliğinin aşırı boyutlara varması. devamı...
 • Pollutant: Kirleten şey, havayı veya suyu kirleten kimyasal madde. Çevre kirliliğine yol açan madde, kirletici madde devamı...
 • çevreci: Çevre kirliliği sorunlarıyla uğraşan kimse veya topluluk. devamı...
 • Gc: (Green Cross International) Uluslararası YeşŸil Haç, 1993’te insan kaynaklı çevre felaketlerini önlemek, çevre tehlikelerinin farkında olunması ve çevre yasasının gelişŸimini savunmak için kurulan sivil çevre örgütü devamı...

Environmental Pollution ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.