Enzim Baskılanması ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Enzim Baskılanması" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enzim Baskılanması" ne demek?

 1. Bazı ilaçlar veya kimyasallar tarafından, ilaç metabolizmasında görevli enzimlerin baskılanması sonucunda ilaçların metabolizmalarının yavaşlaması ve buna bağlı olarak etki süresi ve şiddetlerinin artması durumu.

Enzim Baskılanması nedir? İlişkili sözcükler

 • ötrofikasyon: Deterjanlı sularla göllerde fosfatın artması ve buna bağlı olarak su bitkilerinin biyolojik kitlesinin artması, gübrelemeyle toprağın besin elementlerince zenginleşmesi ve dolayısıyla bitkisel ürünlerin artması biçiminde tanımlanan, bir ekosistemin tamamında veya belirli kısımlarında besin maddelerinin artması, zenginleşmesi olayını niteleyen bir terim. devamı...
 • Slowdown: Yavaşlama (bilhassa işçi işveren münasebetlerinde işi mahsustan yavaşlatma). Yavaşlatma, işi yavaşlatma, yavaşlama, ağırlaşma devamı...
 • Ilerleyici Yaşlanma: Isıl işlemin uygulanması sırasında, sıcaklığın yavaş yavaş artırılmasıyle gerçekleştirilen yaşlanma. devamı...
 • Cheyne Stokes Solunumu: Önce derin ve sonra tekrar yüzeysel olan solunum. Beyin komalarında ve kalp yetmezliklerinde görülen devri bir solunum biçimi olup solunum amplitüdü sıfırdan başlayarak gittikçe artar ve azami bir amplitüde vardıktan sonra tekrar tedricen küçülür ve 5-10 saniyelik bir duraklamadan sonra aynı ritim tekerrür eder. devamı...
 • Desmetildiazepam: Uzun etki süreli benzodiazepinlerin çoğunun (diazepam, halezepam gibi) karaciğerdeki metabolizmaları sırasında ortaya çıkan ortak etkin metaboliti. devamı...
 • Ekolojik ömür Uzunluğu: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Belirli çevre şartları altında bir populasyonun ya da buna bağlı bir bireyin yaşadığı hayat süresi. Belirli çevre koşulları altında bir popülasyonun veya buna bağlı bir devamı...
 • Usul Hukuku: Yargılama töresi, medenî ~ : yurttaşlar yargılama töresi (Zivilprozessrecht, droit de procédure civile). devamı...
 • Enzim Indükleyici: Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. devamı...
 • Prostaglandin Sentetaz Enzim Baskılayıcıları: Siklooksijenaz enzimini baskılayarak araşidonik asitten prostaglandin sentezlenmesini engelleyen asetaminofen, salisilik asit, naproksen vb. maddeler, prostaglandin sentetaz enzim inhibitörleri. devamı...
 • Diazepam: Etki süresi uzun, stres önleyici, kas gevşetici ve kasılma giderici olarak kullanılan bir benzodiazepin türevi ilaç. devamı...

Enzim Baskılanması ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.