Enzootik Kalsinozis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Enzootik Kalsinozis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Enzootik Kalsinozis" ne demek?

 1. Belli bir sayıdaki hayvan varlığının önemli bir bölümünde dokularda kalsiyumun tuzlarının birikmesi veya kireçlenmeyle klinik olarak bitkinlik, yürüme isteksizliği, bacak ve sırt kaslarının gergin duruşlarıyla belirgin, genellikle 1, 25-dihidroksikolekalsiferol içeren ve kalsiyumun bağırsaklardan emiliminin artıran bitki zehirlenmelerinden kaynaklanan hastalık, Manchester zayıflama hastalığı.

Enzootik Kalsinozis nedir? İlişkili sözcükler

 • Enzootik Kas Distrofisi: Kuzu, buzağı, tay ve oğlaklarda E vitamini ve selenyum yetersizliğine ilgili kalp kası veya iskelet kaslarında hiyalin dejenerasyonundan başlayıp Zenker nekrozuna ve kireçlenmeye kadar ilerleyen bozukluklarla belirgin beslenme hastalığı, nütrisyonel miyopati. Kuzularda beyaz kas hastalığı, katı kuzu hastalığı veya bükülmez kuzu hastalığı olarak da bilinir. devamı...
 • Enzootik Artrogripozis Ve Hidranensefali: Gebe inek, koyun ve keçilerin Akabene virüs enfeksiyonunda dölütün sinir sistemindeki yapılış bozukluklarıyla belirgin hastalık tablosu. devamı...
 • Keçilerin Enzootik Burun Granülomu: Koyun ve keçilerde, retrovirüs tarafından oluşturulan, öksürük, solunum güçlüğü, bitkinlik, sero-müköz burun akıntısı ve ölümle belirgin bulaşıcı hastalık. devamı...
 • Enzootik Ataksi: Fetal bakır yetersizliğine bağlı, kuzu, oğlak ve domuz yavrularında görülen, klinik olarak anemi, gelişme geriliği, verim düşüklüğü, döl verimi bozuklukları, kıllarda renk kaybı, yapağı kalitesinin bozulması, ishal, sendeleme ve kaslarda koordinasyon bozukluğuyla belirgin hastalık, bohçalama, çarpık, swayback, yeni doğanların bakır yetersizliği, neonatal ataksi. devamı...
 • Enzootik Kan Işeme: Erişkin sığırlarda, alt idrar yollarındaki kanamalar veya tümörlere bağlı olarak oluşan aralıklı olarak idrarda kan bulunması ve anemiyle belirgin sendrom, enzootik hematüri, hematüriya vezikalis bovis, sığırların idrar torbası hematürisi. Başta eğrelti otu olmak üzere, ptakuilosit içeren bitkilerin tüketimi sonucu biçimlenir. devamı...
 • Tabes: Kronik hastalıklarda gittikçe zayıflama. Müzmin hastalıklarda gittikçe zayıflama devamı...
 • Kalsinozis: Kalsiyum tuzlarının dokularda normal olmayan derecede birikimiyle belirgin patolojik değişim. devamı...
 • Kaşeksi: Bütün beslenme işlevlerinin bozulmasıyla oluşan ileri derecede zayıflık. Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali. devamı...
 • Enzootik Balanopostitis: İdiş edilmiş koçların penis başı ve prepusyumlarında ülserleşme ve yangısal ödemle belirgin, Corynebacterium renale tarafından oluşturulan, meraların gür olduğu dönemlerde veya proteinden zengin yemlerin verilmesi h devamı...
 • Yumrulu Kalsinozis: Köpek ve atlarda, eklem kapsülü, tendo, dil ve deri altı dokularda, birkaç santimetre büyüklüğünde, tek veya çok sayıda, tümörü andıran bir görünümünde, şişkin, beyaz renkte, fibröz bağ doku ve granülomatöz reaksiyon içeren yerel ve ektopik olarak kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının birikimi, kalsinozis sirkumskripta, tümöral kalsinozis. devamı...

Enzootik Kalsinozis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.