enzootik kan işeme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte enzootik kan işeme kelimesinin manası:

  1. Erişkin sığırlarda, alt idrar yollarındaki kanamalar veya tümörlere bağlı olarak oluşan aralıklı olarak idrarda kan bulunması ve anemiyle belirgin sendrom, enzootik hematüri, hematüriya vezikalis bovis, sığırların idrar torbası hematürisi. Başta eğrelti otu olmak üzere, ptakuilosit içeren bitkilerin tüketimi sonucu biçimlenir.

enzootik kan işeme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları