eozin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eozin kelimesinin manası:

  1. Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan, kırmızı kahverengi asidik bir boya.
  2. Gül renginde, kimyasal olarak floreskinin bromin türevi olan ve hematoksilenle birlikte, rutin olarak kullanılan bir grup boya maddesi. En çok kulanılanı eozin Y'dir.
  3. Kırmızı anlamında ön ek.
  4. Mikroskobik muayene amacıyla dokuları boyamada kullanılan asidik bir boya.

eozin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları