eozinofili sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eozinofili kelimesinin manası:

  1. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir.
  2. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.
  3. Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması.

eozinofili ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları