eozinofilik ülserli kolon yangısı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eozinofilik ülserli kolon yangısı kelimesinin manası:

  1. Aşırı duyarlılık reaksiyonu, parazitlere bağlı veya yabancı cisim reaksiyonu olarak değerlendirilen, köpeklerde görülen, kolonun eozinofil lökositlerden zengin hücre infiltrasyonu ve ülserleşmesiyle belirgin yangısı. Eozinofilik mide-bağırsak yangısının bir parçası olarak değerlendirilir.

eozinofilik ülserli kolon yangısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları