Epa Environmental Protection Agency ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Epa Environmental Protection Agency" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Epa Environmental Protection Agency" ne demek?

 1. Çevre koruma ajansı.

Epa Environmental Protection Agency nedir? İlişkili sözcükler

 • Detective Agency: Dedektiflik ajansı, hafiyelik ajansı, suçları çözme insanları takip etme vs amaçlı özel ajans devamı...
 • Meteorological Agency: Meteoroloji Ajansı, atmosferik değŸişŸiklikler ve hava durumu hakkında bilgiler toplayarak gönderen ajans devamı...
 • Reuters Agency: Reuters ajansı, dünya çapındaki ilk haber ve bilgi ajansı (İngiltere’de Paul Julius Reuter tarafından 1851’de kurulan) devamı...
 • Undisclosed Agency: Gizli ajans, açığŸa vurulmamışŸ ajans, üçüncü tarafın gönderenin kimliğŸinden veya bir teslimatın gerçekleşŸtiğŸinden habersiz olduğŸu durum devamı...
 • Reuters Press Agency: Reuters basın ajansı, kitle iletişŸim araçlarına uluslararası haber sağŸlayan dünya çapındaki haber ajansı devamı...
 • Gc: (Green Cross International) Uluslararası YeşŸil Haç, 1993’te insan kaynaklı çevre felaketlerini önlemek, çevre tehlikelerinin farkında olunması ve çevre yasasının gelişŸimini savunmak için kurulan sivil çevre örgütü devamı...
 • Agent Oriented Modelling Technique: Ajan Odaklı Modelleme TekniğŸi; AOMT, ajan programlar kurmaya yarayan teknoloji devamı...
 • Agent Oriented Modelling Technique: Ajan Odaklı Modelleme TekniğŸi; AOMT, ajan programlar kurmaya yarayan teknoloji devamı...
 • Göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Conservation: Koruma, muhafaza, sahip çıkma Koruma, muhafaza, himaye, koruyuculuk devamı...

Epa Environmental Protection Agency ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.