ephraim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ephraim kelimesinin manası:

  1. Ephraim, erkek ismi (İbranice); Mısır'da doğŸmuşŸ olan Joseph'İn ikinci oğŸlu (İncil’le ilgili); Joseph'in oğŸlunun adını taşŸıyan İsrail'in 12 kabilesinden biri (İncil’le ilgili); Utah'da bir şŸehir (ABD); avcı boz ayısı için kullanılan isim (Zooloji)

ephraim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları