Epimeric ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Epimeric" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Epimeric" ne demek?

 1. Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı

Epimeric nedir? İlişkili sözcükler

 • Epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı devamı...
 • Epimerler: Zincir veya halka yapıları aynı olup sadece bir tane asimetrik karbon atomu üzerindeki H ve OH gruplarının konumları farklı olması sonucu oluşan izomerler. Ör. D-glukoz ve D-mannoz epimer iki moleküldür. devamı...
 • Anomerik Karbon Atomu: Monosakkaritlerin karbonil karbon atomunun monosakkaritin kendi içinde bulunan veya bir başka alkole ait hidroksil grubuyla etkileşmesiyle oluşan glikozidik bağ sonucu asimetrik karbon atomuna dönüşen karbonil atomu. devamı...
 • Epimerization: Epimerleşme devamı...
 • Mutlak Konfigürasyon: D- ve L-gliseraldehitle ilişkili asimetrik bir karbon atomunun etrafında gruplanan dört farklı eklentinin konfigürasyonu. devamı...
 • Ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. devamı...
 • Ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. devamı...
 • Kolesterol Esteri: Kolesterolün üçüncü karbon atomuna bağlı hidroksil grubuyla herhangi bir yağ asidinin karboksil grubu arasında bir mol su çıkmasıyla oluşan ester. devamı...
 • Karbohidratlar: Polihidroksi aldehitler ya da polihidroksi ketonlar ile bunların türevlerinden oluşan, her su molekülüne karşı bir karbon atomuna sahip, karbon sayısı ve kapsadığı aldehit ya da keton grubuna göre adlandırılan monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit, polisakkarit, kompleks polisakkaritler, monosakkarit türevleri gibi gruplandırılan bileşikler.karbohidratlar. devamı...
 • Kolesterol: Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol. Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, devamı...

Epimeric ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.