equal sözlük anlamı nedir?

Sözlükte equal kelimesinin manası:

  1. (ed veya -Ied, -ing veya -ling)eşit olmak, bir olmak
  2. Eşdeğerde olmak,muadili olmak.
  3. ), (i.) eşit, müsavi, aynı bir
  4. Eşdeğerli, muadil
  5. Dengeli muvazeneli
  6. Ehil olan
  7. To ile akran emsal, eş
  8. Yeterli
  9. Aynı miktarda.equal to the task işin ehli
  10. Eş değerde olmak, bir olmak, yetişmek

equal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları