Equivocalness ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Equivocalness" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Equivocalness" ne demek?

 1. İki anlamlılık, belirsizlik

Equivocalness nedir? İlişkili sözcükler

 • Equivocality: ŞŸÜphelilik, belirsizlik, iki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu; kuşŸkululuk, kararsızlık, şŸüphelilik; belirsizlik, tereddüt, karar verilmemişŸ olma durumu devamı...
 • Equivocal: Kaçamaklı, şüphe kaldırır, iki anlama gelebilen İki anlamlı,belirsiz, müphem, muğlak, kapalı equivocally (z.) şüphe kaldırır bir surette, müphem surette, kapalı olarak. devamı...
 • Synonymous: Ortak anlamı olan, eşanlamlı, müteradif, anlamdaş Eşanlamlı, anlamdaş, aynı anlamlı, sinonim devamı...
 • Synonymy: Anlamdaşlık Bir araya getirilmiş eşanlamlı kelimeler devamı...
 • Antonymous: Zit anlamli KarşŸIt anlamlı, karşŸıt anlamlı sözcükle ilgili (başŸka bir kelimenin zıt anlamı olan kelime) devamı...
 • Tek Anlamlılık: Tek anlamlı olma durumu. Bir kelimenin tek bir kavram, tek bir anlamı yansıtması: ağaç, taş, dere, orman, çiçek, omuz, göğüs, tatlı, ekşi, sağlık, tuzluk, başarı, barış, düzen vb. Karşıtı çok devamı...
 • Tek Anlamlılık: Tek anlamlı olma durumu. Bir kelimenin tek bir kavram, tek bir anlamı yansıtması: ağaç, taş, dere, orman, çiçek, omuz, göğüs, tatlı, ekşi, sağlık, tuzluk, başarı, barış, düzen vb. Karşıtı çok devamı...
 • Organize Ediciler: Daha sonra öğrenilecek bilgileri anlamlı bir duruma getirirler.ayrıntılı bilgilerin anlamlı olarak yerleştirileceği çerçeveyi hazırlamış olurlar. devamı...
 • Organize Ediciler: Daha sonra öğrenilecek bilgileri anlamlı bir duruma getirirler.ayrıntılı bilgilerin anlamlı olarak yerleştirileceği çerçeveyi hazırlamış olurlar. devamı...
 • Dönüşül Değer: (İstatistiksel sınamalar) Örnekleme dağılımından bulunan ve verilen bir anlamlılık düzeyine karşılık gelen örneklemdeğer. Örneğin, (…) = 0,05 eşitliğinde (…) t’nin 0,05 anlamlılık düzeyindekidönüşül değeridir. devamı...

Equivocalness ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.