er dişi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte er dişi kelimesinin manası:

  1. Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), erselik, hünsa.
  2. Çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçeği bulunan (bitki).
  3. (Yun. hermaphroditos: iki eşeyi birleştiren; aner: erkek; gyne: dişi) Bitki ya da hayvanların hem erkek hem de dişi organları beraber taşıması. Biseksüel, hermafrodit, androjin.
  4. Canlının hem erkek hem de dişi organlarını beraber taşıması, androjin, biseksüel, çift cinsiyetli, hermafrodit.

er dişi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları