ergonomi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ergonomi kelimesinin manası:

  1. İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi.
  2. Bk. iş bilim
  3. (Yun. ergon: iş; nomos: kanun) Görev farklılaşması; morfolojik özelleşmeye bağlı olarak fizyolojik farklılaşma.
  4. İnsanı ve çevresini iyi tanımayı ve işi çalışana uygun hale getirmeyi konu edinen bilim dalı.

ergonomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları