Erhamür Rahimın ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Erhamür Rahimın" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Erhamür Rahimın" ne demek?

 1. Merhametlilerin en merhametlisi. (Osmanlıca’da yazılışı: erham-ür râhimîn)

Erhamür Rahimın nedir? İlişkili sözcükler

 • Tevehhümi Ebediyet: Ebedi yaşayacağını zannedip Allah’ın emirlerinden ve ahiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evham ile sadece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.(Dünyada, tevehhüm-ü ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde; mevti adem ve firakı ebedi tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet ve dalalet cihetiyle, Erhamürrahimin’in Cennet-i Rahmetini ve Firdevs-i Nimetini düşünmediğinden ne devamı...
 • Gafurur Rahim: Kusurları örten, adaletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü’minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden. (Osmanlıca’da yazılışı: gafur-ur rahim) devamı...
 • Halifei Müslimın: Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i müslimîn) devamı...
 • Muntazırın: (Muntazır. C.) Bekliyenler, gözliyenler. İntizar edenler. (Osmanlıca’da yazılışı: muntazırîn) devamı...
 • Lat: İslamdan önce Arapların Kabe’de bulunan putlarından biri. (Osmanlıca’da yazılışı: lât) Yalamak. devamı...
 • Anan: Bulutlar. (Osmanlıca’da yazılışı: anân) (An. C.) Onlar. (Osmanlıca’da yazılışı: ânân) devamı...
 • Anan: Bulutlar. (Osmanlıca’da yazılışı: anân) (An. C.) Onlar. (Osmanlıca’da yazılışı: ânân) devamı...
 • Bayezit: Çeşitli dönemlerde yaşamış Osmanlı şehzadelerinin ortak adı. çeşitli zamanlarda yaşamış osmanlı şehzadelerinin genel adı. bayezit l. (bursa 1360-alaşehir 1403). yıldırım, osmanlı padişahı. ı. murat’ın gülçiçck hatun’dan olma oğlu devamı...
 • Edbarün Nücum: Fecirden evvel kılınan iki rek’at nafile namaz. (Osmanlıca’da yazılışı: edbar-ün nücum) devamı...
 • Benatür Rüşde: Nikahlı kadından doğan evlat. (Osmanlıca’da yazılışı: benât-ür rüşde) devamı...

Erhamür Rahimın ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.