Eritremik Miyelozis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Eritremik Miyelozis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eritremik Miyelozis" ne demek?

 1. Eritroblastların kötücül tümörü. Anemi, kemik iliğin displazisi ve tüm çekirdekli alyuvar hücre tiplerinin kemik iliği hücrelerinin % 50’sinden fazlasını oluşturmasıyla belirgin olup kedilerde lösemi virüs enfeksiyonuyla birlikte ve daha çok bir yaşından büyük erkeklerde ortaya çıkar.

Eritremik Miyelozis nedir? İlişkili sözcükler

 • Panlökopeni Benzeri Sendrom: Kedilerde kanda akyuvar sayısının azalması, anemi ve trombositopeniyle belirgin kedi panlökopenisine benzer klinik belirtilerle seyreden kedi lösemi virüsü enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan hastalık. devamı...
 • Lenfositik Lösemi: Lenfoid dokuların aşırı aktivasyonu ve lenfosit veya lenfoblastların çoğalmasıyla belirgin lösemi, lenfojen lösemi, lenfoid lösemi, lenfatik lösemi. devamı...
 • Timüs Lenfomu: Timüsün lenfoid doku tümörü. En sık olarak genç sığırlarda ve kedilerde görülür. Kedilerde; kedi lösemi virüs enfeksiyonu sonucu biçimlenir ve genellikle solunum güçlüğü, göğüs boşluğunda sıvı toplanması ve kusmayla kendini belli eder. devamı...
 • Böbrek Osteodistrofisi: Genellikle köpeklerde, daha az olarak da kedilerde kronik böbrek yetmezliğinde paratiroit hormonu veya D vitamini eksikliğinden kaynaklanan kemiğin kusurlu oluşumu ve kemik erimesiyle belirgin hastalık, böbrek raşitizmi, kauçuk çene hastalığı, renal osteodistrofi, renal osteitis fibroza. devamı...
 • Lenfom: Lenfoid dokudan gelişen herhangi bir tümör. Kötücül lenfositlerin lenf yumrusu, dalak, karaciğer, kemik iliği gibi organlarda veya daha nadiren göz, deri veya sindirim kanalında çoğalması sonucu biçimlenen bir çeşit kötücül devamı...
 • Granülositik Lösemi: Kemik iliğinin miyeloid serisinden yani granülositlerden köken alan, şiddetli anemi, iştahsızlık, zayıflama, düşkünlük ve ateşle belirgin, seyrek rastlanan tümöral hastalık, miyeloblastik lösemi, miyeloid lökozis. devamı...
 • Emphasise: (Britanya İngilizcesi) vurgulamak, vurgu yapmak, önemine vurgu yapmak, altını çizmek; daha iyi bir şŸekilde açıklamak, daha açık bir şŸekilde açıklamak, daha belirgin bir şŸekilde ortaya çıkarmak (örneğŸin; “The skirt she is wearing emphasises her waist {GiydiğŸi etek belini ortaya çıkarıyor}) (emphasize olarak da yazılır) devamı...
 • Kedilerin Plazma Hücreli Gingivitis Farengitisi: Kedilerde diş eti ve yumuşak damakta ülser, kızartı ve üremelerle birlikte submukozada plazma hücrelerinin yoğun olduğu mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin, kronik, immün-aracılı nedenlerle oluşan ağız ve yutak yangısı. devamı...
 • Endokardiyal Fibroelastozis: Kalpte kollajen ve elastik ipliklerde artış nedeniyle endokardiumda ve sol karıncıkta yaygın kalınlaşma ve genişlemeyle belirgin doğuştan oluşan, kalıtsal yapılış bozukluğu. Kedilerde ve daha az olarak da köpeklerde görülür. devamı...
 • üremik Ağız Yangısı: Köpeklerde ve daha az olarak da kedilerde kronik böbrek yetersizliğine bağlı üremi olgularında oluşan kötü kokulu, kirli grimsi-esmer renkte ülserlerle belirgin ağız yangısı. devamı...

Eritremik Miyelozis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.