eş gametlilik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eş gametlilik kelimesinin manası:

  1. (Yun. isos: eş; gamos: evlenme) Benzer gametlerin birleşmesi durumu; eş yapıdaki eşey hücrelerinin birleşmesi. İzogami.
  2. Benzer gametlerin birleşmesi durumu. Eş yapıdaki eşey hücrelerin birleşmesi, izogami.
  3. Biçim ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi, izogami.

eş gametlilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları