eş olmayan gamet sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eş olmayan gamet kelimesinin manası:

  1. (Yun. anisos: eş olmayan; gametes: koca) Farklı yapı ve büyüklükte olan ve birleşen iki eşey hücresinden (yumurta ve spermatozoon) her biri. Anizogamet.
  2. Farklı biçim, büyüklük ve yapıda olan ve birleşebilen iki eşey hücresinden her biri, anizogamet.

eş olmayan gamet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları