eş olmayan gametlilik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eş olmayan gametlilik kelimesinin manası:

  1. (Yun. anisos: eş olmayan; gamos: evlenme) Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. Anizogami.
  2. Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme biçimi, anizogami.

eş olmayan gametlilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları