Eş Sözcük ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Eş Sözcük" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eş Sözcük" ne demek?

 1. Söylenişleri eşit ama ayrı anlamlarda olan sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması.

Eş Sözcük nedir? İlişkili sözcükler

 • Benzeşimli: Aynı anlamlarda olup ses benzerliği yönünden birbirinin aynı ya da benzeri olan iki sözcüğün birbirinin yerinde kullanılması. devamı...
 • Eşsesli Sözcükler: (Derleme.. eşsesli kelimeler, adaş, sesteş) Söylenişi aynı, anlamı ayrı olan sözcükler : Yüz (sayı) , yüz (çehre) ; kara (renk) , kara (toprak parçası) ; çay (akarsu) , çay (bitki) ; yaş (ıslak) , yaş (yaşanan yıl) vb. devamı...
 • Sülük Terapisi: Sülüklerin tedavi amacıyla kullanılması. Geçmişte kan almak amacıyla kullanılan sülükler, günümüzde mikro cerrahide venöz konjesyonların ve oklüzyonların tedavisinde kullanılmaktadır. devamı...
 • Eşsesli: Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (sözcükler), sesteş, homonim. devamı...
 • Sinematograf: Görüntüleri film üzerine kaydetmeye yarayan araç. Lumière Kardeşlerin, kendi buluşları olan sinema aygıtına verdikleri ad. (Bu aygıt hem alıcı, hem gösterici, hem de basım aygıtı olarak kullanılabiliyordu.sinematograf ve bundan türeyensinematografi devamı...
 • Sinematograf: Görüntüleri film üzerine kaydetmeye yarayan araç. Lumière Kardeşlerin, kendi buluşları olan sinema aygıtına verdikleri ad. (Bu aygıt hem alıcı, hem gösterici, hem de basım aygıtı olarak kullanılabiliyordu.sinematograf ve bundan türeyensinematografi devamı...
 • Ikili ödeme Anlaşması: İki ülke arasında dış ticaretten doğan yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilememesi durumunda, iki ülke yetkili makamlarının karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin güvence vermek amacıyla yaptıkları anlaşma. devamı...
 • Kamuya Yararlılık Vargısı: Bir taşınmazın kamulaştırılması için, kamulaştırmayı yapacak yetkili örgenlerce, taşınmazın gerçekten kamuya yararlı bir işgörünün yerine getirilmesinde kullanılacağına ilişkin güvenceye bağlanması; kamulaştırma işleminin önkoşulu olan vargı. devamı...
 • Deveye Hendek Atlatmak: Yapılması çok zor, hemen hemen olanaksız olan işler için kullanılır. Birine yapılması çok zor, hemen hemen imkânsız olan işleri yaptırabilmek: “Görülüyor ki insanlara bir şeyi anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür.” devamı...
 • Ikizleme: Dayanıklılığı artırmak ve aynı zamanda güzel bir görünüm sağlamak amacıyla, çalgı yapımında kullanılacak ağacın enlemesine ortadan kesilmesiyle elde edilen iki eşit parçanın yanlamasına yapıştırılması yöntemi. Aynı film parçasının alıcıda iki devamı...

Eş Sözcük ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.