eş zamanlı dil bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eş zamanlı dil bilimi kelimesinin manası:

  1. Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi.
  2. Dil olaylarını değişme ve gelişme seyrine bakmadan belirli bir zaman süreci içinde inceleyen dil bilimi bk. dil bilimi.

eş zamanlı dil bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları