eşbacaklılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eşbacaklılar kelimesinin manası:

  1. Denizlerde, karalarda ve tatlı sularda, başka hayvanların asalağı, asalakların arakonakçısı ya da özgür olarak yaşayan kabuklular takımı.
  2. Denizlerde, karalarda ve tatlısularda, başka hayvanların asalağı, asalakların arakonakçısı ya da özgür olarak yaşayan kabuklular takımı; tespihböcekleri.

eşbacaklılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları