Escherichia coli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Escherichia coli kelimesinin manası:

  1. İnsan ve sıcakkanlı hayvanların bağırsak florasında bulunan ve bazı suşları bağırsaklarda yangıya sebep olan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, kısa çomak biçiminde bakteri.
  2. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında dominant olarak bulunan Gram negatif, fakültatif anaerop, genellikle patojen olmayan, Enterobacteriaceae ailesinden hareketli, çomak biçimli bir bakteri.

Escherichia coli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları