eşdeğer gram sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eşdeğer gram kelimesinin manası:

  1. Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği.
  2. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi.
  3. Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde miktarının atom veya molekül ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer, ekivalan değeri. Çok değerli iyonlarda ayrıca, madde miktarı değerlikle çarpılmalıdır.

eşdeğer gram ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları