Eşdeğer Gram ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Eşdeğer Gram" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eşdeğer Gram" ne demek?

 1. Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği.

 2. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi.

 3. Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde miktarının atom veya molekül ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer, ekivalan değeri. Çok değerli iyonlarda ayrıca, madde miktarı değerlikle çarpılmalıdır.

Eşdeğer Gram nedir? İlişkili sözcükler

 • Yağsız Kuru Madde: Gıdada toplam kuru madde miktarından yağ miktarının çıkarılmasıyla elde edilen katı madde miktarı, YKM, SNF. devamı...
 • Eşdeğerlilik Katsayısı: Bir testin iki eşdeğerli örneğinin uygulanmasıyle o test üzerine elde edilen güvenirlik kestirimi. devamı...
 • Gayrisafi Değişim Ticaret Haddi: Belirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. dışsatım miktar dizini, dışalım miktar dizini devamı...
 • Kaliforniyum: Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element (simgesi Cf). Simgesi Cf, atom numarası 98, en uzun ömürlü izotopunun mol kütlesi (251Cf)=251,08 g , 2, devamı...
 • Amerikyum: Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am). Simgesi Am ,atom numarası 95, yoğunluğu 11,9 g/mL, yumuşamaya başlama noktası 850 devamı...
 • Eşdeğerlik Noktası Potansiyeli: Bir yükseltgenme/indirgenme titrasyonunda ilave edilen titrant miktarının, numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu andaki elektrot potansiyeli. devamı...
 • Pelesenk: Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine. Ağacından elde edilen değerli kereste. devamı...
 • öbekler Arası Değişke: Değişke çözümlemesinde öbek ortalamalarının genel ortalama çevresindeki üstikileri toplamının uygun bağımsızlık sayışma bölünmesiyle elde edilen değişke, anlamdaş bölümler arası değişke. devamı...
 • öbekiçi Değişke: Değişke çözümlemesinde, gözlemlerin, öbek ortalamaları çevresindeki üstikileri toplamının uygun bağımsızlık sayısına bölünmesiyle elde edilen değişke. anlamdaş bölümiçi değişke. devamı...
 • Itilme Değergesi: Çekimölçümde bir bireye yönelen itimlerin küme birim sayısının bir eksiğine bölünmesiyle elde edilen ve bireyin itilme konumunu gösteren oransal ve ölçünlü değer. bk.z yeğleme değergesi, kümeölçüm. devamı...

Eşdeğer Gram ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.