eşdeğerli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eşdeğerli kelimesinin manası:

  1. (Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan) : 1- Bir başka değerin yerine konabilen (değer). 2- (Mantıkta) Kaplamı ve anlamı aynı olan, ama tanımlarında değişiklik gösteren (önerme ve terimler). Aralarında mantıksal eşitlik bulunan (terim ya da önermeler). (Ör. A B'nin babasıdır ve B A'nın oğludur.), eşgeçerli ile eşanlamlıdır.

eşdeğerli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları