eşdeğerlik noktası potansiyeli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eşdeğerlik noktası potansiyeli kelimesinin manası:

  1. Bir yükseltgenme/indirgenme titrasyonunda ilave edilen titrant miktarının, numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu andaki elektrot potansiyeli.

eşdeğerlik noktası potansiyeli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları