eser elementler sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eser elementler kelimesinin manası:

  1. Zn, Cu, Mn gibi canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementler. İz elementler.
  2. Cu, Mn, Se, Zn, F, I gibi canlı dokuda çok az miktarda bulunan (50 ppm in altında) elementler.
  3. İz elementler.
  4. Sudaki konsantrasyonu bir ppm'den daha düşük olan ve canlı dokuda çok az miktarda da olsa mutlaka bulunması gerekli olan Fe, Zn, Cu, Mn, Co gibi elementler, iz elementler.

eser elementler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları