Eşey Hücre Tümörleri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Eşey Hücre Tümörleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eşey Hücre Tümörleri" ne demek?

 1. Eşey hücrelerinden gelişen ve yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan, evcil hayvanlardan sadece ve seyrek olarak köpeklerde görülen; seminom, koriokarsinom, embriyonel karsinom ve endodermal sinüs tümörlerinin ortak adı.

Eşey Hücre Tümörleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Dev Hücreli Kemik Tümörü: Kedi, sığır ve köpeklerde seyrek olarak görülen, kemik iliği osteoklastlarından köken alan, dev hücreleri içeren, osteolitik yapısı nedeniyle radyografilerde karakteristik sabun köpüğü lezyonuyla belirgin kemik tümörü, kemiğin dev hücreli tümörü, osteoklastom. devamı...
 • Embryonal Carcinoma: Embriyonel karsinom devamı...
 • Embriyonel Testis Karsinomu: Embriyonel karsinom. devamı...
 • Nöroendokrin Hücre Tümörü: Merkel hücrelerinden köken alan, köpeklerde; deri, dudak ve burun boşluğunda ender olarak rastlanan bir çeşit tümör, Merkel hücre tümörü. devamı...
 • Teka Hücre Tümörü: Köpeklerde ve ineklerde ender olarak görülen, iyicil, sert, yekpare, beyaz, sarı veya turuncu renkli bir yumurtalık tümörü, tekom. Çekirdekler oval veya mekik biçimli olup sitoplazma lipit damlacıkları içerir ve hücrelerin çevresinde retikulum ipliklerine rastlanır. devamı...
 • Heterodoxus Longitarsus: Avustralya’Da genellikle kangurularda seyrek olarak da köpeklerde parazitlenen bit türü. devamı...
 • Endodermal: Endodermal, endoderm (gelişŸen bir embriyo içerisindeki hücrelerin iç tabakası) ile alakalı, endoderme ait devamı...
 • Karsinoembriyojenik Antijen: Kolon, akciğer, mide ve diğer kimi karsinom olgularında ve kimi siroz ve ülserli kolon yangısı gibi tümöral olmayan olgularda plazmada ve dokularda düzeyi arttığı için bir belirteç olarak kullanılan bir onkofötal glikoprotein, CEA. Normalde embriyonel dönemde hücrelerin adezyonunda görevlidir. devamı...
 • Bazal Hücreli Karsinom: Baş ve boyun bölgesinde, bazal hücrelerden köken alan, genellikle metastaz yapmayan, kedilerde sıklıkla, köpeklerde seyrek olarak diğer türlerde ise hiç bildirilmemiş kötücül deri tümörü, bazaliyom, bazilom. Yüzeyi genellikle ülserli, dermis ve deri altı dokulara yayılabilen kitlelerden oluşur. devamı...
 • Kalp Kurdu Hastalığı: Genellikle köpeklerde seyrek olarak insanlarda Dirofilaria cinsi nematodların neden olduğu öksürük, göğüs ağrısı ve bazen hemoptizis gibi belirtilerin görüldüğü enfeksiyon, dirofilaryozis. devamı...

Eşey Hücre Tümörleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.