eşit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eşit kelimesinin manası:

  1. Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi
    Örnek: Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler. S. Birsel
  2. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse)
    Örnek: Herkes ... kanun önünde eşittir. Anayasa
  3. Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan.
  4. Aynı düzeyde olan.

eşit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları