eşit ikiz ünlü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eşit ikiz ünlü kelimesinin manası:

  1. Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip kaybolması ile oluşmuştur: seyrek rastlanan ve ağızlarda görülen bir ikiz ünlü türüdür: aa, ii, uu: Nev.ağz. yaar<yağar, baa (<bağa), babayi idiñ (<babayiğidin), duun<düğün vb. bk. ikiz ünlü.

eşit ikiz ünlü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları