Eşleme Imi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Eşleme Imi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eşleme Imi" ne demek?

 1. Eşleyicide ve kurgu sırasında kuşak üzerine, görüntü ile ses arasındaki eşlemeyi sağlamak için elle çizilen çeşitli imler.

 2. Görüntü ile ses aynı zamanda alındığında, çekim tahtasının görüntü kuşağındaki resmi ile şakşağın gürültüsünün ses kuşağında ses yolundaki iminden oluşan im

Eşleme Imi nedir? İlişkili sözcükler

 • Alan Eşleme Imi: Alan eşlemesini sağlamak için, alan boşluğu süresinde verilen im. devamı...
 • çekim ölçeği: Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çerçeveye oranla az ya da çok yer kaplamaları, konu ile alıcı arasındaki uzaklığa ya da kullanılan merceğe göre değişir. Konunun çerçevede en büyükten en küçüğe doğru kapladığı yer bakımındançekim ölçeği şu çekimlerden oluşur: ayrıntı çekimi, baş çekimi, omuz çekimi, göğüs çekimi, bel devamı...
 • Eşleme Imleri: Resmi oluşturan öğelerin hem alıcıda hem de almaçta aynı anda ortaya çıkmasını, bir satırın aynı anda taranmasını ya da satırbaşının aynı anda yapılmasını sağlayan imler. (Bu imler, eşleme üretecinin ürettiği ve resim imine eklenen elektriksel imlerdir. Satır eşleme imi ve alan eşleme imi olarak iki çeşittir). devamı...
 • Geçme Imi: Aynı amaçla televizyonda resme elektronik olarak katılan, ufak, dikey, siyah-beyaz çubuklar biçimindeki imler. Geçmeyi sağlamak amacıyla, göstericideki makaranın sona erdiğini, öbür göstericideki makaraya geçmeye hazır olmak gerektiğini belirtmek üzere, resmin devamı...
 • Eşleme Masası: Çeşitli ses kuşakları ya da ses kuşağı ile görüntü kuşağı arasında eşlemeyi sağlamakta kullanılan, üzerinde çeşitli donatım bulunan masa. devamı...
 • Eşlemeli çevirim: Görüntü ile sesin aynı zamanda saptanması durumu. devamı...
 • Eşleme üreteci: Yatay ve düşey tarama başlatan imler ile eşleme imleri başta olmak üzere, alıcı ile almaçta eksiksiz bir eşlemeyi sağlayan bütün elektriksel komutları üreten araç. devamı...
 • Resim Eşleme Imi: Resim eşlemesini sağlayan eşleme imi. devamı...
 • Satır Eşleme Imi: Satır taramasının, alıcı ile almaçta aynı anda başlayıp aynı anda bitmesini düzenleyen eşleme imi çeşidi. devamı...
 • Bileşik Eşleme Imi: Almaçta hem satır hem alan eşlemesini gerçekleştirecek bilgiyi taşıyan im. devamı...

Eşleme Imi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.