Esmaül Hüsna ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Esmaül Hüsna" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Esmaül Hüsna" ne demek?

 1. Allah’ın isimleri. Cenab-ı Hakk’ın güzel isim ve sıfatları. Aşağıdaki fıkrada Esma-i Hüsna’dan bazıları zikrediliyor:(… Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun; senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat, senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden Zatın, Hakim ismine ve Mürebbi ünvanına senin ruhun ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu dikkat etsen anlarsın. Hem bütün alakadar olduğun ve zevalleriyle müteellim olduğun insanları, mevtleri hengamında adem zulümatından kurtarıp şu dünyadan daha güzel bir yerde yerleştiren bir Zatın Varis, Bais isimlerine, “Baki, Kerim, Muhyi ve Muhsin” ünvanlarına ne kadar ruhun muhtaç olduğunu dikkat etsen anlarsın.Cenab-ı Hakk’ın adl ve hikmet içindeki ism-i Hak ve Rahmanirrahim’in cilvesini görmek istersen, bahar mevsiminde zeminin yüzünde çadırları kurulmuş, muhteşem dört yüzbin milletten mürekkeb nebatat ve hayvanat ordusuna bak ki; bütün o milletler, o taifeler, birbiri içinde oldukları halde, herbirinin libası ayrı, erzakı ayrı, silahı ayrı, tarz-ı hayatı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı oldukları halde ve o hacatlarını tedarik edecek iktidarları ve o metalibi isteyecek dilleri olmadığı halde, daire-i hikmet ve adl içinde, mizan ve intizam ile Hak ve Rahman, Rezzak ve Rahim, Kerim ünvanlarını seyret, gör. Nasıl hiçbirini şaşırmıyarak unutmıyarak, iltibas etmiyerek terbiye ve tedbir ve idare eder…İşte böyle hayret verici muhit bir intizam ve mizan ile yapılan bir işe, başkalarının parmakları karışabilir mi? Vahid-i Ehad, Hakim-i Mutlak, Kadir-i Külli Şey’den başka bu san’ata, bu tedbire, bu rububiyete, bu tedvire hangi şey elini uzatabilir? Hangi sebeb müdahale edebilir? S.) (Osmanlıca’da yazılışı: esma-ül hüsna)

Esmaül Hüsna nedir? İlişkili sözcükler

 • Although: Baçlaç gerçi, her ne kadar, ise de, olmakla beraber, olduğu halde. Karşın, ise de, rağmen, olduğu halde, gerçi devamı...
 • Sevecenlik: Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat Örnek: İçindeki engin sevgi kaynağında aşk kadar, hatta ondan da çok sevecenlik vardır. H. Taner devamı...
 • Bağlantılı Suçlar: Her biri tek başına bağımsız suç oldukları halde, aralarında bulunan bağlantı nedeniyle birbirine ilintili olan suçlar. devamı...
 • Molekül Formülü: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2’dir. devamı...
 • Though Tho: Her ne kadar ise de, velev, gerçi Yine olsa da devamı...
 • Desatiri Hikmet: Hikmet düsturları. Hikmet ve maslahatın iktiza ettirdiği kaideler. (Osmanlıca’da yazılışı: desatir-i hikmet) devamı...
 • Uhuvvetkarane: Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile.(Uhuvvetin sırrı: Şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek. L.)(Her ikinizin, Halikınız bir, Malikiniz bir, Mabudunuz bir, Razıkınız bir… Bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, Dininiz bir, Kıbleniz bir.. Bir bir yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz devamı...
 • Be Strange Bedfellows: Birbirine zıt oldukları halde belirli bir amaç için birlikte çalışŸmak. devamı...
 • Icarei Faside: İn’ikad şartlarını cami’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu halde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. (Osmanlıca’da yazılışı: icare-i fâside) devamı...
 • Rabbül Alemın: Bütün alemlerin Rabbi. Her alemi doğrudan doğruya Rububiyyeti ile talim, terbiye, tedbir ve idare eden Cenab-ı Hak.(Kur’an-ı Kerim) (bazan iki kelimede, mesela… Rabbüke tabiri ile ehadiyyeti ve Rabb-ül alemin ile vahidiyyeti bildirir. Ehadiyyet içinde vahidiyyeti ifade eder. Hatta bir cümlede bir zerreyi bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi; güneşi aynı ayetle, aynı çekiçle göğün devamı...

Esmaül Hüsna ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.