Esnan ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Esnan" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Esnan" ne demek?

  1. (Sinn. C.) Dişler.

Esnan nedir? İlişkili sözcükler

  • Sagirüs Sinn: Yaşı küçük. (Osmanlıca’da yazılışı: sagir-üs sinn) devamı...
  • Istivayi Sinn: Kırk yaşlarına gelme. (Osmanlıca’da yazılışı: istiva-yi sinn) devamı...
  • Kiberi Sinn: Yaşlılık, ihtiyar olmak, yaş büyüklüğü. (Osmanlıca’da yazılışı: kiber-i sinn) devamı...
  • Tahdidi Sinn: Yaş haddi. Emeklilik. (Osmanlıca’da yazılışı: tahdid-i sinn) devamı...
  • Yönelimsel: Görüngübilimde kullanılan terim. // a. Bir şeye yönelmiş olan, örneğin:yönelimsel edimler (intentionale Akte) b. Yönelinen (intendiert), örneğin:yönelimsel nesne (intentionalar Gegenstand), düşünülmüş olan nesne. c.yönelimsel birlik:yönelimsel edimlerin çokluğuna karşı bir anlamın özdeş içeriği. Husserl sözcüklerin anlamını açıklamasında üçlü bir anlam çözümlemesi yapar: a. Yönelinen anlam (intendierender Sinn = Bedeutungsintention), b. Doldurulan, gerçekleştirilen anlam (Erfüllende Sinn = devamı...
  • Tasfiki Esnan: Soğuktan dişlerin birbirine çarpması. (Osmanlıca’da yazılışı: tasfik-i esnan) devamı...
  • Eflecül Esnan: Seyrek dişli. (Osmanlıca’da yazılışı: eflec-ül esnân) devamı...

Esnan ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.