esrik nedir

ESRiK: Elektronik Sistemler Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi

ESRiK, elektronik sistemler mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların yayınlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, yılda dört sayı olarak yayınlanmaktadır. ESRiK’te yayınlanan makaleler, elektronik sistemler mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılar, mühendisler ve öğrenciler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

ESRiK’in Konusu

ESRiK, elektronik sistemler mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların yayınlandığı bir dergidir. Dergi, aşağıdaki konularda makalelere yer vermektedir:

  • Elektronik sistemler tasarımı
  • Elektronik sistemler analizi
  • Elektronik sistemler uygulamaları
  • Bilgisayar bilimleri teorisi
  • Bilgisayar bilimleri uygulamaları
  • Bilgisayar bilimleri teknolojileri

ESRiK’in Amacı

ESRiK’in amacı, elektronik sistemler mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların yayınlanmasını sağlayarak, bu alanlardaki bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunmaktır. Dergi, ayrıca, bu alanlarda çalışan araştırmacılar, mühendisler ve öğrenciler arasında bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

ESRiK’in Yayın Politikası

ESRiK, hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler, makalelerin özgünlüğünü, bilimsel değerini ve yayınlanmaya uygunluğunu değerlendirirler. Hakemlerin olumlu görüş bildirdiği makaleler, dergide yayınlanır.

ESRiK’in Etki Faktörü

ESRiK’in etki faktörü, 2021 yılında 1,250 olarak hesaplanmıştır. Etki faktörü, bir derginin yayınladığı makalelerin diğer dergilerde ne kadar sıklıkla atıf aldığının bir ölçüsüdür. ESRiK’in yüksek etki faktörü, derginin elektronik sistemler mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanlarında önemli bir kaynak olarak kabul edildiğini göstermektedir.

ESRiK’e Makale Gönderme

ESRiK’e makale göndermek için, derginin web sitesindeki talimatları izlemek gerekir. Makaleler, elektronik ortamda gönderilmelidir. Makalelerin gönderilmeden önce, derginin yayın politikasına uygun olması gerekir.

ESRiK’e Abone Olma

ESRiK’e abone olmak için, derginin web sitesindeki talimatları izlemek gerekir. Abonelik ücretleri, derginin web sitesinde yayınlanmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi