estrous rate sözlük anlamı nedir?


Sözlükte estrous rate kelimesinin manası:

  1. Kızgınlık gösterenlerin oranı

estrous rate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları