Ethicalness ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ethicalness" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ethicalness" ne demek?

 1. Etik olma, ahlaki olma, etik değŸerlere bağŸlı kalma özelliğŸi

Ethicalness nedir? İlişkili sözcükler

 • Ethically: Etik olarak, ahlaki bir şŸekilde, ahlaki standartlara göre devamı...
 • Ethicality: Ahlaki standart, ahlaki ilkelere uygunluk devamı...
 • Metaetik: Felsefenin temel görevinin, dilin mantıksal analizi veya kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki tavrı ve yaklaşımını ifade eden, normatif etik kurallar koyma yerine ahlaki durumları analiz etmeyi ve içyüzünü incelemeyi savunan etik görüş, analitik etik, eleştirel etik. devamı...
 • Eternal Verities: Ahlak prensipleri, ahlaki değerler, ahlaki deşerler, ilahi kurallar devamı...
 • özdeşlik: Aynılık. Değişen durumlarda aynı kalma, aynı olma. devamı...
 • ödev Etiği: Ödev duygusu dışında ahlaki değer taşıyan hiçbir motif olmadığını, bir eylemin sadece ödev ve yükümlülük duygusuyla yapıldığı zaman gerçek bir ahlaki değer taşıyabileceğini savunan etik görüş. devamı...
 • Aksiyolojik Etik: Ahlaki eylemlerin, asli olarak içerdikleri ve cisimleştirdikleri değerden dolayı ahlaken doğru olduklarını öne süren ahlaki değer kuramı veya etik anlayışı. devamı...
 • Hedonist Ethics: Hazcı etik devamı...
 • Stoic Ethics: Stoacı etik devamı...
 • Existentialist Ethics: Varoluşçu etik devamı...

Ethicalness ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.