ethik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ethik kelimesinin manası:

  1. (Yun.ethike < ethos = töre, ahlâk) : Ahlâk felsefesi. Ahlâksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp inceleyen felsefe dalı. // "İyi nedir?" ya da "ne yapmalıyız?" gibi soruları kendisine ödev olarak koyan felsefe dalı olarak da belirlenebilir.ethik'in türleri: özerk (autonom)ethik: Ahlâk yasasını insanın kendisinin koyması; yaderk (heteronom)ethik: Yasanın başka bir yerden gelmesi; biçimsel (formel)ethik: Ahlâk eylemlerinde uyulması gereken genel biçimsel bir ilkenin kabul edilmesi; içeriksel (materiel)ethik: Değer, erek ve amaçların belli somut bir düzeninin kabul edilmesi; değerlerin ve eyleme ereklerinin içerikçe belirlenmesi; düşünüşethik'i: Ahlâk eylemini o eylemin arkasındaki düşünüşe göre değerlendirir; başarıethik'i: Ahlâk eylemini arkadaki düşünüş ne olursa olsun, sonucuna başarısına göre değerlendirir; ödevethik'i ve eğilimethik'i; önsel (a-priori)ethik ve deneysel (empirik)ethik; betimleyiciethik ve düzgü koyucu (normatif, kurallar koyan)ethik; bireyselethik ve toplumsalethik vb.

ethik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları