Etil Alkol ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Etil Alkol" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Etil Alkol" ne demek?

 1. Alkol.

 2. Çeşitli tahıl, meyve ve köklerindeki karbonhidratların fermantasyonuyla elde edilen, alkollü içkilerin yapısında bulunan, organik çözücü olarak kullanılan, renksiz ve yanıcı kimyasal bileşik.

 3. Bkz. etanol.

 4. Çeşitli tahıl, meyve ve köklerdeki karbonhidratların fermantasyonuyla elde edilen, özgül ağırlığı 0. 8’den az olup yakıldığında gram başına 7.1 kalori enerji veren alkol çeşidi, etanol

Etil Alkol nedir? İlişkili sözcükler

 • Alkol Fermantasyonu: Bazı karbonhidratların yıkılmasıyla oluşan piruvik asitten karboksil grubunun çıkarılmasıyla iki karbonlu asetaldehidin oluştuğu ve bunun da NADH’den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu maya ve bazı anaerob mikroorganizmalarda görülen fermantasyon tipi, etanol fermantasyonu. devamı...
 • Polivinil Alkol: Polivinil asetatın hidrolizinden alkol içerisinde, asit veya baz katalizörlerle elde edilen suda çözünürlüğü iyi olduğunda emülsiyon ve süspansiyon polimerleşmesinde viskozlaştırıcı olarak ,kimyasal bir işlemle suda çözünmez hale getirildikten sonra elyaf olarak kullanılan ve yüksek derecede su absorplayan bir alkol. devamı...
 • Metil Alkol: Formülü CH3OH olan, çözücü olarak kimyasal sentezlerde, formaldehidt eldesinde, antifirizlerde kullanılan, karbon monoksit ve hidrojenden yüksek basınç altında elde edilen keskin kokulu, alev alan, zehirli, etanolden daha iyi çözücü özelliğine sahip bir alkol. devamı...
 • Etanol: Alkol. Tahıldan elde edilen alkol, etil alkol, C2H5OH. devamı...
 • Mentol: Nane kokusu. Nane esansından elde edilen, renksiz, keskin kokulu, bir tür alkol kristali. devamı...
 • Gliserin: Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı (CH2 OH-CHOH-CH2 OH). Bk. gliserol devamı...
 • Asetaldehit: H3C-Cho; renksiz, kokulu, su, alkol ve eterde çözünen bir bileşik. (Pek çok organik kimyasal özdeğin bireşiminde ya da çözücü olarak kullanılır.) H3C-Cho; renksiz, kokulu, su, alkol ve eterde çözünen bir devamı...
 • Anthracene: Antrasen Antrasen, kömür katranından elde edilen boya ve kimyasal maddeler üretiminde kullanılan renksiz, kristale benzeyen katı kimyasal madde devamı...
 • Punç: Çay, şeker, tarçın, limon karışımına rom veya kanyak gibi damıtılmış bir alkollü içki katılarak yapılan ve bu içkinin buharlaşan alkolü yakıldıktan sonra içilen içki. Çeşitli meyve suları ve alkol karışımıyla devamı...
 • Karbil Aminler: -NC grubu içeren , renksiz zehirli ve ekserisi hoşa gitmeyen kokuya sahip , sulu etanol içinde AgCN ile alkil iyodürleri ısıtarak, etano KOH ile bir primer amini ısıtarak veya N- metilen amitlerden su uzaklaştırarak (POCl3) elde edilen düşük kaynama noktasına sahip sıvılar. İzonitriller. devamı...

Etil Alkol ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.