Etiyolojik Faktörler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Etiyolojik Faktörler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Etiyolojik Faktörler" ne demek?

 1. Hastalık oluşumuna katkıda bulunan risk faktörleri.

Etiyolojik Faktörler nedir? İlişkili sözcükler

 • Risk Factors: Risk faktörleri,bir insanın hastalığŸa veya enfeksiyona yakalanma olasılıklarını artırdığŸı kanıtlanmışŸ faktörler/genler devamı...
 • Edafik Faktör: Toprağın, canlılar üzerindeki kimyasal ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanan etkileri. Canlıların yaşantısını sürdürdüğü substratum düzeyindeki faktörleri değiştiren veya bu faktörlerin yerini alabilen lokal faktörler. devamı...
 • Direnç Faktörü: Birçok bağırsak bakterilerinde bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plâzmitler. R faktörü, rezistans faktörü. Birçok bakteride bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plazmitler. devamı...
 • Antispesifik Faktörler: Bazı spesifik faktörlerin faaliyetlerini engelleyen gen ürünü maddeler. Örnek: RNA polimerazın spesifiklik faktörü tarafından başlama yerlerinin tanınmasını engelleyen protein. devamı...
 • Faktör X: Protrombini trombine çeviren bir kan pıhtılaşma faktörü. Karaciğerde K vitamini varlığında yapılan, glikoprotein yapıda pıhtılaşma faktörü. otoprotrombin C, otoprotrombin III, protrombokinaz, Stuart-Prower faktörü. Serumda da bulunur. Doğuştan noksanlığı kanama hastalığı devamı...
 • Abiyotik Faktör: (Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın devamı...
 • Faktör XIII: Gevşek fibrin iplikçikler arasında kovalent bağlar kurulmasını sağlayarak fibrini stabil ve sağlam duruma getiren, pıhtılaşma faktörlerinden olan bir plazma proteini, fibrinaz, Laki-Lorand faktörü, plazma transglutaminaz, fibrin dayanaklaştırıcı faktör. Genetik olarak noksanlığı kanama hastalığı yapar. devamı...
 • Kümelenme Faktörü: Stafilokokların hücre duvarına yapışık olarak bulunan kümeleştirme veya çöktürme faktörü anlamına gelen bir çeşit koagulaz enzimi, Klambing faktör. devamı...
 • çevre Faktörü: Multifaktöriyel kalıtımda, genetik faktörlerle birlikte etki eden, gebelikte uterusdaki koşullardan başlayarak etkili olabilen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörü içeren çevresel faktörler, ekolojik faktörler. devamı...
 • Kontrol Noktası: Bir gıda üretim sisteminde, yetersiz kontrol durumunda, risk faktörlerinin oluşmasına neden olan, ancak program veya prosedürlerle risk düzeyi düşürülebilen işlem basamakları, CP. devamı...

Etiyolojik Faktörler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.