etkensel deney taşanını sözlük anlamı nedir?

Sözlükte etkensel deney taşanını kelimesinin manası:

  1. (Deneysel tasarım) En az iki düzey içeren bir ya da birden çok etkenin etkisini inceleyen deney tasarımı.

etkensel deney taşanını ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları