Etkinlik Derecesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Etkinlik Derecesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Etkinlik Derecesi" ne demek?

 1. Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir geninetkinlik derecesi, etkin bir genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir. Bu özellik, genin sorumlu olduğu karakterin bireylerde ortaya çıkma dereceleriyle belirlenir.

Etkinlik Derecesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Protein Etkinlik Derecesi: Protein değerlendirme sistemlerinden olan ve her birim tüketilen protein için sağlanan canlı ağırlık artışının yüzde olarak ifadesi, PER. devamı...
 • Otozomal çekinik Kalıtım: (Yun. autos: kendi; soma: vücut) Bir otozomda taşınan homozigot çekinik mutant bir genin belirlediği karakterin kalıtım şekli. Otozomal resesif kalıtım. devamı...
 • Otozomal Baskın Kalıtım: (Yun. autos: kendine; soma: vücut) Bir otozomda taşınan homozigot baskın mutant bir genin belirlediği karakterin kalıtım şekli. Otozomal dominant kalıtım. devamı...
 • Kolateral: Yan dal Bir sinir hücresi aksonunun ince yan uzantıları. devamı...
 • Genişlik Derecesi: Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının açıklık bakımından gösterdiği özellik: a ve e ünlülerinin genişlik dereceleri o ve ö, ı ve i ünlülerinden daha fazladır. Bir dil sesinin devamı...
 • Trajik Gelişim: Bir oyun içinde, trajik görünüşü sağlayan gelişim. Bu, daha çok tuttuğumuz bir karakterin zayıf ve kusurlu yanları yüzünden kötü bir duruma düşmesiyle ya da kötü bir durumu getirmesiyle ortaya çıkar.Dgr.: Yun.: hamartia devamı...
 • Iye özelliği: Gerek içeriği ve gerekse biçimi yönlerinden iyesine özgü olarak ortaya çıkan özellik, ortaya konan yapıtta görülen ve başkalarınınkinden ayrı bulunan cümle, sözdizimi, işleme, düzenleme, çizme ve boyama gibi özellikler. devamı...
 • Noksanlık: Noksan olma durumu, eksiklik. Bk. istem fazlası devamı...
 • Enhancer: GelişŸTirici, güçlendirici, koyulaşŸtırıcı (bir tat veya kokuyu); (Biyoloji) bir genin yanında bulunan ve genin mevcut fenotipinin görünümünü artıran DNA parçası devamı...
 • Tavır: Durum, davranış, vaziyet, hâl Örnek: Dalgın, düşünceli bir tavırla işini görmeye devam etti. N. Cumalı Büyüklenme, yapma davranış. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş.tavır yalnızca devamı...

Etkinlik Derecesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.