Etkinlik Eğrisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Etkinlik Eğrisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Etkinlik Eğrisi" ne demek?

 1. (aktiflik eğrisi) Bir radyoaktif kaynağın zamana bağlı olarak etkinliğini belirleyen eğri

Etkinlik Eğrisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Bozunma Eğrisi: Bir numunenin ya da bileşenlerinden birinin zamana bağlı olarak etkinliğini gösteren eğri. devamı...
 • Hacimsel Etkinlik: (hacimsel aktiflik ) Bir maddenin etkinliğinin, o maddenin hacmine oranı. devamı...
 • Ateş Eğrisi: Grafiksel olarak saptanan zamana bağlı olarak ateşin seyri. devamı...
 • Ateş Eğrisi: Grafiksel olarak saptanan zamana bağlı olarak ateşin seyri. devamı...
 • Ters J Eğrisi: En küçük gözlem değerinin en yüksek sıklık gösterdiği, gözlem değerleri yükseldikçe sıklıkların azaldığı bir dağılımın eğrisi, bkz. j eğrisi. devamı...
 • Denge Eğrisi: Irmak yada koyağın olgunluk ve geçkinlik çağını belirten, kaynak ile ağız arasında gelişmiş yatak boyunca çizilen yatık eğri. Anestezik gazın arteryel kandaki kısmi basıncının alveoler havadaki kısmi basıncının yüzdesi olarak devamı...
 • Aktiflik Katsayısı: Sayısal değeri, bir çözeltinin iyon şiddetine bağlı birimsiz bir büyüklük; bir tür için aktiflik, aktiflik katsayısı ile molar denge derişiminin çarpımı olarak verilir. devamı...
 • Büyükçe Integral Eğrisi: Bk. maksimal integral eğrisi. devamı...
 • Titrasyon Eğrisi: Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH’sının grafiği; Bir asit- baz titrasyonunda pH’nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri. devamı...
 • Eş Yükselti Eğrisi: Eş yükselti noktaları arasında çizilen çizgilerin oluşturduğu eğri, izohips eğrisi. devamı...

Etkinlik Eğrisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.